درخواست تدریس در اکسیر دانش

درخواست تدریس در اکسیر

  • لطفا عناوین آموزشهایی را که تمایل به ارائه آنها در اکسیر دانش دارید در جدول زیر وارد نمائید .
    عنوان آموزشمدت زمان آموزش (ساعت)مناسب برای رشته ها و مقاطع تحصیلیسابقه آموزش 
    افزودن یک ردیف جدید