درخواست تدریس در اکسیر دانش

درخواست تدریس در اکسیر

  • شماره همراه را بدون صفر وارد کنید .
  • لطفا عناوین آموزشهایی را که تمایل به ارائه آنها در اکسیر دانش دارید در جدول زیر وارد نمائید .
    عنوان آموزشسابقه آموزش (ساعت)مناسب برای رشته ها و مقاطع تحصیلیمحل خدمت 
    افزودن یک ردیف جدید